Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác:
Tính giá trị lượng giác, biểu thức lượng giác. Phương pháp giải. Sử dụng công thức lượng giác một cách linh hoạt để biến đổi biểu thức lượng giác nhằm triệt tiêu các giá trị lượng giác của góc không đặc biệt và đưa về giá trị lượng giác đặc biệt. Các ví dụ minh họa. Ví dụ 1: Tính các giá trị lượng giác sau.