Tính giá trị của hàm số tại một điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tính giá trị của hàm số tại một điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tính giá trị của hàm số tại một điểm:
Tính giá trị của hàm số tại một điểm. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hàm số y = T. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2. Hướng dẫn giải. Gọi M (x; -2) là điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng –2. Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = x(x – 1). Hướng dẫn giải: Thử trực tiếp thấy tọa độ của M (2; 0) thỏa mãn phương trình hàm số.
Câu 5. Đồ thị của hàm số khi x 2. Hướng dẫn giải: Thử lần lượt từng phương án A, B, C, D với chú ý về điều kiện ta được: f(0) = 2 + 1 = 14 – 3, đồ thị không đi qua điểm (0; -3). f(3) đồ thị không đi qua điểm, đồ thị không đi qua điểm đồ thị không đi qua điểm (0; 1). Giá trị của f(-1) lần lượt là -1 khi x > 1.