Tính đạo hàm tại một điểm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính đạo hàm tại một điểm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính đạo hàm tại một điểm:
Tính đạo hàm tại một điểm. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = 5sin x – 3 cosx tại điểm x = 4. Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = 2sin -2x tại điểm x = 3. Hàm số f(x) = x có đạo hàm là f'(x), hàm số g(x) = 2x + sin có dạo hàm là g(x). Câu 3: Tính giá trị biểu thức P. Ta có f(x) = 4x và g(x) = 2x + sin2 = 2 + cos3 có đạo hàm là g(x). Câu 5: Hàm số f(x) có đạo hàm là f'(x). Để f'(0) và f = 1 thì giá trị của a và b bằng bao nhiêu?
Câu 6: Cho hàm số y = f(x) – cosx với f(x) là hàm số liên tục trên R. Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào xác định hàm số f(x) thỏa mãn y(x) = 1 với mọi x. Chọn A. Ta có y'(x) = f'(x) + 2 sin x cosx = f'(x) + sin 2x. Suy ra y'(x) = 1 – sin 2x. Đến đây ta lần lượt xét từng đáp án, ví dụ xét đáp án A ta có ‘(x) = 1 – sin 2x (thỏa mãn).