Tính các đại lượng liên quan đến lăng kính

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính các đại lượng liên quan đến lăng kính, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 11.

Nội dung bài viết Tính các đại lượng liên quan đến lăng kính:
DẠNG 1: Tính các đại lượng liên quan đến lăng kính Ví dụ 1: Lăng kính có góc chiết quang A 30 chiết suất n = 1,6. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một tia sáng có góc tới i = 40. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. Lời giải Ta có Đáp án D. Ví dụ 2: Một lăng kính có góc chiết quang A. Chiếu tia sáng SI đến vuông góc với mặt bên của lăng kính. Biết góc lệch của tia ló và tia tới là D 15. Cho chiết suất của lăng kính là n = 4/3. Tính góc chiết quang A? Lời giải + Vì chiếu tia tới vuông góc với mặt nên + Mà Đáp án A. Ví dụ 3: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC. Một tia sáng đến mặt AB trong tiết diện ABC với góc tới 30° thì tia ló ra khỏi không khí rà sát mặt AC của lăng kính. Tính chiết suất của chất làm lăng kính. Lời giải + Vì tia ló đi ra khỏi không khí ra sắt mặt AC của lăng kính nên 2i 90 + Ta có Đáp án B.
Ví dụ 4: Lăng kính có góc chiết quang A 60 chiết suất n ≈ 1,412 đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên với góc tới i = 45. a) Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính. b) Nếu ta tăng hoặc giảm góc tới 10° thì góc lệch tăng hay giảm. A. Tăng B. Giảm. C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng. Lời giải Từ đó suy ra 30 D D m nên khi ta tăng hoặc giảm góc tới 10° thì D sẽ tăng. Đáp án A. Ví dụ 5: Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5. Chiếu tia sáng qua lăng kính để có góc lệch cực tiểu bằng góc chiết quang A. Tính góc B của lăng kính biết tiết diện thẳng là tam giác cân tại A. Lời giải + Khi tia sáng có góc lệch cực tiể thì đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở đỉnh A. Đáp án B.
Ví dụ 6: Chiếu một tia sáng SI đến vuông góc với màn E tại I. Trên đường đi của tia sáng, người ta đặt đỉnh A của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 5°, chiết suất n = 1,5 sao cho SI vuông góc với mặt phân giác của góc chiết quang I, tia sáng ló đến màn E tại điểm J. Tính IJ, biết rằng màn E đặt cách đỉnh A của lăng kính một khoảng 1m. Lời giải + Vì góc chiết quang là nhỏ nên Dn A. + Từ hình vẽ ta được: + Vì A bé nên D bé nên tan (A tính bằng rad). Đáp án B.