Tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số lôgarit: Tìm tập xác định của hàm số chứa mũ – lôgarit. Phương pháp giải. Hàm số có tập xác định là D. Tìm điều kiện của tham số để hàm số y = f(x) xác định trên trong đó f(x) là một tam thức bậc hai. Áp dụng tính chất tam thức bậc hai. Tìm điều kiện của tham số để hàm số y = f(x) xác định trên khoảng D. Cô lập tham số m. Sử dụng phương pháp khảo sát hàm số.
Bài tập 1: Điều kiện xác định D của hàm số. Bài tập 2: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số xác định với mọi x? Bài tập 3: Tìm m để hàm số có tập xác định D. Bài tập 4: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nằm trong khoảng để hàm số có tập xác định D? Bài tập 5: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m nằm trong khoảng để hàm số xác định trên khoảng. Trường hợp 1: m > 0. Phương trình có nghiệm (loại m). Trường hợp 2: m < 0. Phương trình vô nghiệm. Vậy có 13 giá trị nguyên thỏa mãn.