Tìm khoảng đồng, biến nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)) khi biết đồ thị của hàm số y = f(x)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm khoảng đồng, biến nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)) khi biết đồ thị của hàm số y = f(x), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm khoảng đồng, biến nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)) khi biết đồ thị của hàm số y = f(x):
Tìm khoảng đồng, biến nghịch biến của hàm số y = f(x), y = f(u(x)) khi biết đồ thị của àm số y = f(x). Phương pháp giải. Bước 1: Tìm đạo hàm của hàm số y = f(u(x)), y = u(x) f'(x(x)). Bước 2: Từ đồ thị hàm số y = f(x) xác định được hàm số y = f(x) hoặc (nghiệm phương trình f'(x) = 0, nghiệm của bất phương trình f'(x) = 0 và nghiệm của bất phương trình f'(x) < 0. Bước 3: Đánh giá các khoảng thỏa mãn y 0 có đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = g(x) nghịch biến trên đúng một khoảng có độ dài bằng 3. Giá trị m là Hàm số y = g(x) = -f (mx + 1) nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng g(x) = f'(m+1) trên một khoảng có độ dài bằng 3. Lưu ý: Từ đồ thị hàm số y = f(x) xác định hàm số y = f(x) và y = g(x) = f(x +1) kết hợp với phần nhận xét ở bài tập 1 cho kết quả.