Tìm GTLN – GTNN của hàm số y = f(x) trên một khoảng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm GTLN – GTNN của hàm số y = f(x) trên một khoảng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm GTLN – GTNN của hàm số y = f(x) trên một khoảng:
Tìm GTLN – GTNN của hàm số y = f(x) trên một khoảng. Phương pháp giải. Ta thực hiện các bước sau. Bước 1. Tìm tập xác định (nếu đề chưa cho khoảng). Bước 2. Tính y = f'(x), tìm các điểm mà đạo hàm bằng không hoặc không xác định. Bước 3. Lập bảng biến thiên Bước 4. Kết luận Lưu ý: Có thể dùng máy tính cầm tay để giải. Bước 1. Để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f(x) trên miền (a; b) ta sử dụng máy tính Casio với lệnh MODE 7 (MODE 9 lập bảng giá trị) Bước 2. Quan sát bảng giá trị máy tính hiển thị, giá trị lớn nhất xuất hiện là max, giá trị nhỏ nhất xuất hiện là min. Ta thiết lập miền giá trị của biến x Start a End – Step, (có thể làm tròn để Step đẹp). Chú ý: Khi đề bài liên có các yếu tố lượng giác sinx, cosx, tang… ta chuyển máy tính về chế độ Radian. Bài tập 1. Cho hàm số f(x) = 1 + x + x + 1. Khẳng định nào sau đây đúng? Bài tập 2. Gọi a là giá trị lớn nhất của hàm số f(x) trên khoảng (-2; 1). Khi đó giá trị của biểu thức P = 84 bằng. Bài tập 3. Cho hàm số trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?.