Tìm giá trị của x thỏa mãn hệ thức lôgarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm giá trị của x thỏa mãn hệ thức lôgarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm giá trị của x thỏa mãn hệ thức lôgarit:
Phương pháp giải. Sử dụng các công thức biến đổi lôgarit đưa hệ thức đã cho về dạng log f(x) = log g(x). Từ đó ta có. Giải hệ này ta tìm được
Tìm giá trị của m biết log. Tìm giá trị của x biết logy. Tìm giá trị của m theo a, b biết rằng log.