Tìm căn bậc hai hoặc căn bậc hai số học của một số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Tìm căn bậc hai hoặc căn bậc hai số học của một số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Tìm căn bậc hai hoặc căn bậc hai số học của một số:
Dạng 1. Tìm căn bậc hai hoặc căn bậc hai số học của một số. Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa hoặc máy tính cầm tay. BÀI TẬP MẪU: b Ví dụ 1. Tính căn bậc hai của các số sau 1. 1 2. 9 3. 16 9 4. 0,36 2 3.. L Lời giải. Ta có 1. Căn bậc hai của số 1 là ±1 vì 1 2 = (−1)2 = 1. 2. Căn bậc hai của số 9 là ±3 vì 3 2 = (−3)2 = 9. 3. Căn bậc hai của số 16 9 là ± 4 3 vì 4 3 2 = 4 3 2 = 16 9. 4. Căn bậc hai của số 0,36 là ±0,6 vì (0,6)2 = (−0,6)2 = 0,36. 4! 2. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả.
b Ví dụ 2. Tính căn bậc hai số học của các số sau 1. 0,01 2. 0,04 3. 0,25 4. 4 9 L Lời giải. Ta có 1. √0,01 = 0, 1 vì 0,1 2 = 0,01. 2. √0,04 = 0, 2 vì 0,2 2 = 0,04. 3. √0,25 = 0, 5 vì 0,5 2 = 0,25. 4. 4 9 = 2 3 vì 2 3 2 = 4 9. 4! 3. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả.
b Ví dụ 3. Tính tổng S = √0,49 + … 1 9 − … 25 4. L Lời giải. Ta có S = 0,7 + 1 3 − 5 2 = − 22 15. 4! 4. Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra kết quả.