Tìm căn bậc ba của một số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Tìm căn bậc ba của một số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Tìm căn bậc ba của một số:
Dạng 22. Tìm căn bậc ba của một số Phương pháp giải Dùng các phép biến đổi đưa biểu thức dưới dấu căn về dạng a 3 rồi tính. ccc BÀI TẬP MẪU ccc b Ví dụ 1. Tính √3 8; √3 −64. L Lời giải. √3 8 = √3 2 3 = 2 √3 −64 = 3 (−4)3 = −4 b Ví dụ 2. Tính 3 1 0,008 ; p3 (−27) · 8. L Lời giải. 3 1 0,008 = √3 1 √3 0,008 = √3 1 3 p3 0,2 3 = 1 0,2 = 5. 3 (−27) · 8 = 3 (−27) · √3 8 = 3 (−3)3 · √3 2 3 = −3 · 2 = −6.