Tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ:
Tiệm cận của đồ thị hàm số phân thức hữu tỷ. Phương pháp giải. Tiệm cận của đồ thị hàm số y = 1 với A là số thực khác 0 và f(x) là đa thức bậc n > 0. Đồ thị hàm số y luôn có tiệm cận ngang y = 0. Đường thẳng x = x, là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số khi và chỉ khi x, là nghiệm của f(x) hay f(x) = 0. Tiệm cận của đồ thị hàm số y = 2 là các đa thức bậc khác 0. Điều kiện để đồ thị hàm số y có tiệm cận ngang là bậc f(x) < bậc g(x). Điều kiện để đường thẳng x = x là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2 là x, là nghiệm của g(x) nhưng không là nghiệm của f(x) hoặc x, là nghiệm bội n của g(x), đồng thời là nghiệm bội m của f(x) và m 0 nên b = 12. Trường hợp 2: 4x + bx + 9 = 0 có hai nghiệm phân biệt và một trong hai nghiệm thỏa mãn ax + x – 1 = 0. Điều này không xảy ra vì ab = 4. Chú ý: a, b > 0 nên mẫu số (nếu có) hai nghiệm đều âm, tử số hai nghiệm trái dấu.