Tích vô hướng của hai véc-tơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tích vô hướng của hai véc-tơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tích vô hướng của hai véc-tơ:
Phương pháp giải: dựa vào định nghĩa và tính chất của tích vô hướng, các quy tắc tính toán véc-tơ và các hệ thức véc-tơ trọng tâm để giải toán. BÀI TẬP DẠNG 4: Ví dụ 1. Cho hai véc-tơ ở A và B. Chứng minh rằng: 4.6 = a + b – 4 – 6. Ví dụ 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D có cạnh bằng a. Tính (AB + AL) . BD.