Thủ thuật Casio giải phương trình mũ – logarit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Thủ thuật Casio giải phương trình mũ – logarit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Thủ thuật Casio giải phương trình mũ – logarit:
THỦ THUẬT CASIO GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ-LOGARIT. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SHIFT SOLVE: Phương pháp Bài toán đặt ra: Tìm số nghiệm của phương trình? Xây dựng phương pháp: Chuyển bài toán về dạng về trái khi đó đặt f (x). Nhập vế trái vào màn hình máy tính Casio. Sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE với nghiệm gần giá trị 3. Máy tính báo có nghiệm x = 4. Để tìm nghiệm tiếp theo ta tiếp tục sử dụng chức năng SHIFT SOLVE, tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là làm thế nào máy tính không lặp lại giá trị nghiệm x = 4 vừa tìm được? Để trả lời câu hỏi này ta phải triệt tiêu nghiệm x = 4 ở phương trình f(x) = 0 đi bằng cách thực hiện 1 phép chia. Sau đó tiếp tục SHIFT SOLVE với biểu thức để tìm nghiệm tiếp theo. Quá trình này liên tục đến khi nào máy tính báo hết nghiệm thì thôi. Tổng hợp phương pháp. Bước 1: Chuyển PT về dạng vế trái. Bước 2: Sử dụng chức năng SHIFT SOLVE dò nghiệm. Bước 3: Khử nghiệm đã tìm được và tiếp tục sử dụng SHIFT SOLVE để dò nghiệm.
Một số bài toán minh họa. Bài toán 1: [THPT Phạm Hồng Thái – Hà Nội 2017]. Số nghiệm của phương trình là: Nhập vế trái của phương trình vào máy tính Casio: Ta thu được nghiệm thứ nhất x = 0. Để nghiệm x=0 không xuất hiện ở lần dò nghiệm SHIFT SOLVE tiếp theo ta chia phương trình F(X) ta hiểu là 0 (do cách làm tròn của máy tính Casio). Có nghĩa là máy tính không thấy nghiệm nào ngoài nghiệm x = 0 nữa. Phương trình chỉ có nghiệm duy nhất.
Bài toán 2: Số nghiệm của bất phương trình. Chuyển bất phương trình (1) về dạng. Nhập vế trái của phương trình vào máy tính Casio rồi nhất để lưu vế trái vào máy tính. Dò nghiệm lần thứ nhất với x. Tiếp theo ta sẽ khử nghiệm x nhưng nghiệm này lại rất lẻ, vì vậy ta sẽ lưu vào biến. Sau đó gọi lại phương trình và thực hiện phép chia nhân tử x để khử nghiệm A. Gọi lại phương trình ban đầu rồi thực hiện phép chia cho nhân tử x để khử nghiệm B. Máy tính nhấn Can’t Solve tức là không thể dò được nữa (Hết nghiệm) Kết luận: Phương trình (1) có 2 nghiệm
PHƯƠNG PHÁP CALC. Phương pháp: Bước 1: Chuyển PT về dạng về trái = 0. Vậy nghiệm của PT sẽ là giá trị của x làm cho vế trái. Bước 2: Sử dụng chức năng CALC hoặc MODE 7 hoặc SHIFT SOLVE để kiểm tra xem nghiệm. Một giá trị được gọi là nghiệm nếu thay giá trị đó vào vế trái thì được kết quả là. Bước 3: Tổng hợp kết quả và chọn đáp án đúng nhất *Đánh giá chung: Sử dụng CALC sẽ hiệu quả nhất trong 3 cách Chú ý: Nhập giá trị log, b vào máy tính casio thì ta nhập logb.