Thiết diện của hình H khi bị cắt bởi mặt phẳng (P)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Thiết diện của hình H khi bị cắt bởi mặt phẳng (P), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Thiết diện của hình H khi bị cắt bởi mặt phẳng (P):
Dạng 04. THIẾT DIỆN CỦA HÌNH H KHI BỊ CẮT BỞI MẶT PHẲNG (P). Phương pháp giải Khi cắt hình H bởi mặt phẳng P ta được phần chung của H và P phần chung này gọi là thiết diện của hình H và P Xem hình minh họa sau: Tứ giác MNCP là thiết diện của hình chóp S ABCD với CHN. Ví dụ 05. Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD BC 2 AB không song song CD.
Lấy điểm M và N lần lượt là trung điểm của SA AB. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm thiết diện tạo bởi MNO với hình chóp S ABCD. Lời giải Gọi P NO CD CD MNO P. Gọi H NP AD H SAD. Gọi Q HM SD Q MNO SD Do đó thiết diện tạo bởi MNO với hình chóp S ABCD là tứ giác MNPQ.