Thể tích khối hộp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Thể tích khối hộp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Thể tích khối hộp:
Phương pháp giải. Thể tích hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là V. Ví dụ 13. Trong không gian Oxyz cho các điểm B(1;3;1), C(0; 1;-1), D(-2; 0; 1), A(2; 1;1). Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D. Lời giải. Gọi thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D là V. Vậy V = AB, AB, AC. Vì ABCD là hình bình hành nên AB = DC. Bài 17. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình bình hành ABCD, có A(2; -3; 1), B(1; -1; -3) và OC = 2. Tính thể tích khối hộp trên. Lời giải. HD: Ta đi tìm đỉnh C là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD. Khi đó thể tích của khối hộp được tính theo công thức.