Thể tích khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Thể tích khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Thể tích khối đa diện được cắt ra từ khối lăng trụ:
Dạng toán 9. KHỐI ĐA DIỆN ĐƯỢC CẮT RA TỪ KHỐI LĂNG TRỤ. Phương pháp giải A. Một số mối liên hệ thường gặp giữa chóp – lăng trụ và chóp – thể tích: Mối liên hệ giữa Công thức Hình minh họa Chóp Lăng trụ 4 điểm thuộc mặt đáy 3 điểm thuộc mặt đáy Chóp Hình hộp Với 3 điểm thuộc đáy và 1 điểm thuộc mặt bên Với 3 điểm thuộc mặt chéo 5 2 3 V V C d L Tr.
Với 4 điểm thuộc mặt bên hoặc mặt đáy Với 4 điểm thuộc mặt chéo B. Mặt phẳng cắt các cạnh của khối lăng trụ tam giác lần lượt tại sao cho : C. Mặt phẳng cắt các cạnh của khối hộp lần lượt tại sao cho và. 1 3 V V C 5d ABC A B C. Ví dụ 01. Hình lập phương cạnh. Tính thể tích khối tứ diện Lời giải Chọn D. Ví dụ 02. Cho hình lập phương cạnh bằng. Gọi là giao điểm của và. Thể tích của tứ diện bằng?
Lời giải Chọn C Ví dụ 03. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng. Tính thể tích khối đa diện ABCDA B C D Lời giải: Chọn A Ta có: Ví dụ 04. Cho khối lăng trụ có thể tích là. Gọi là điểm bất kỳ trên đường thẳng. Tính thể tích khối chóp theo a. Lời giải Chọn C Gọi lần lượt là đường cao của hai hình chóp thì là đường cao của lăng trụ. Ta có: Suy ra. Ví dụ 05. Cho khối lăng trụ tam giác. Tính tỉ số thể tích giữa khối đa diện và khối lăng trụ.
Lời giải: Chọn D 2 3 3 3 ABCB C B ABC C B AC Ví dụ 06. Cho khối lăng trụ tam giác. Gọi lần lượt là trung điểm của và. Mặt phẳng chia khối lăng trụ thành hai phần. Gọi là thể tích của khối đa diện chứa đỉnh và là thể tích khối đa diện còn lại. Tính tỉ số. Lời giải: Chọn A Gọi là trung điểm của và lần lượt là thể tích khối lăng trụ khối lăng trụ và thể tích khối chóp. Lại có suy ra từ đó ta có.
Ví dụ 07. Cho khối lăng trụ có thể tích bằng 2018. Gọi là trung điểm lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh sao cho. Tính thể tích khối đa diện. Lời giải: V S d A ABC A ABC ABC V VABC KMN ABC MNP 40360 27 4036 3 23207 18 32288 27 Chọn C Ví dụ 08. Cho hình hộp chữ nhật có thể tích bằng và là trọng tâm của tam giác. Thể tích của khối chóp là Lời giải Chọn D Gọi là trung điểm của theo tính chất trọng tâm của ta có. Ví dụ 09. Cho khối lăng trụ có thể tích. Mặt phẳng và chia khối lăng trụ thành khối đa diện. Tính thể tích khối đa diện có chứa một mặt là hình bình hành. Lời giải?