Thể tích khối chóp đều

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Thể tích khối chóp đều, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Thể tích khối chóp đều:
Dạng toán 3. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP ĐỀU. Phương pháp giải Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau + Áp dụng công thức: + Chiều cao khối chóp là đoạn thẳng từ đỉnh của chóp hạ vuông góc xuống tâm mặt đáy. Một số kiểu thường gặp: Chóp đều góc giữa mặt phẳng bên và mặt đáy là hoặc góc giữa cạnh bên và mặt đáy là. Chóp đều góc giữa mặt phẳng bên và mặt đáy là hoặc góc giữa cạnh bên và mặt đáy là. Một số công thức tính nhanh: Chóp đều cạnh đáy là tam giác Chóp đều cạnh đáy là tứ giác. Chóp đều có cạnh bên bằng đáy là tam giác cạnh.
Chóp đều có cạnh bên bằng đáy là tứ giác cạnh. Chóp đều có các mặt bên cùng tạo với đáy một góc đáy là tam giác cạnh. Chóp đều có các mặt bên cùng tạo với đáy một góc đáy là tứ giác cạnh 1 3 V S h S ABCD S ABC x tan V. Ví dụ 01. Tính chiều cao của hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng và cạnh bên bằng ? A B C D Lời giải Chọn B Gọi là tâm hình vuông Do S.ABCD là hình chóp tứ giác đều nên. Ta có. Ví dụ 02. Tính thể tích của khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng và cạnh bên bằng là?
Lời giải Chọn B là chóp tứ giác đều nên là đường chéo hình vuông cạnh nên. Ta có: a b 2 2 4 2 H ABCD SH ABCD a b a SH SC HC b a b a SO SB OB b. Ví dụ 03. Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng và cạnh bên tạo với đáy một góc. Thể tích của hình chóp đều đó là? Lời giải Chọn A Gọi Ví dụ 04. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng. Gọi điểm là giao điểm của và.
Biết khoảng cách từ đến bằng. Tính thể tích khối chóp. Lời giải Chọn D là hình chiếu của lên nên là hình vuông có vuông tại có là đường cao? S ABCD a 60 O AC BD SO ABCD Ví dụ 05. Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng và cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc. Thể tích của hình chóp đó là Lời giải Chọn D Xét tam giác vuông tại ta có?