Tập tính ở người

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tập tính ở người, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Tập tính ở người:
Cũng như động vật, ở người cũng có những tập tính bẩm sinh. Con người qua giáo dục, học tập và rèn luyện đã xây dựng được những tập tính mới, thói quen tốt và có khả năng kiềm chế, không để thể hiện những tập tính bẩm sinh không phù hợp với xã hội văn minh. Chẳng hạn, không thể buồn đi tiểu là đi bất kì ở đâu.