Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d), nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Sự tương giao giữa đường thẳng với đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d):
SỰ TƯƠNG GIAO GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐỒ THỊ HÀM SỐ. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM. Cho hàm số y có đồ thị (C) và đường thẳng y có đồ thị d. Lập nphương trình hoành độ giao điểm của(C) và d.
MỘT SỐ BÀI TOÁN MINH HỌA
Bài toán 1: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (C): y, và đường thẳng d. Phương trình hoành độ giao điểm. Điều kiện: x = 1. Vậy tọa độ giao điểm cần tìm là 3 và (1-3).
Bài toán 2: Cho hàm số y = có đồ thị là (C). Tìm m để đường thẳng d: cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.
Bài toán 3: Cho hàm số y có đồ thị là (C). Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = V10.
Bài toán 4: Cho hàm số y. Tìm m để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB có diện tích là 3. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d tại hai điểm A, B phân biệt (1) có hai nghiệm phân biệt khác -1.
Bài toán 5: Cho hàm số y = (C). Tìm k để đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho khoảng các từ A và B đến trục hoành bằng nhau.