Sự phân bố của các cá thể trong không gian

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sự phân bố của các cá thể trong không gian, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Sự phân bố của các cá thể trong không gian:
Sự phân bố trong không gian tạo thuận lợi cho các cá thể sử dụng tối ưu nguồn sống trong những môi trường khác nhau. Các cá thể phân bố theo 3 dạng (hình 52.1). Hình 52.1. Sự phân bố của cá thể trong không gian A – Phân bố đều ; B – Phân bố ngẫu nhiên ; C – Phân bố theo nhóm. Phân bố đều : Kiểu phân bố này ít gặp trong tự nhiên, chỉ xuất hiện trong môi trường đồng nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao. Ví dụ : sự phân bố của chim cánh cụt (hình 52.2) hay của những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi triều. Phân bố ngẫu nhiên : Kiểu phân bố này ít gặp, xuất hiện trong môi trường đồng nhất nhưng các cá thể không có tính lãnh thổ và cũng không Hình 52.2. Phân bố đều của chim cánh cụt sống tụ họp. Ví dụ : phân bố của các Hoàng đế ở Nam Cực cây gỗ trong rừng nhiệt đới. Phân bố theo nhóm (hay điểm) : Kiểu phân bố này rất phổ biến, gặp trong môi trường không đồng nhất, các cá thể thích sống tụ họp với nhau. Ví dụ : các cây cỏ lào, cây chôm chôm mọc tập trung ở ven rừng, nơi cường độ chiếu sáng cao ; giun đất sống đông đúc ở nơi đất có độ ẩm cao.