Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Xác định các ẩn số a, b, c trong bài toán tích phân

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Xác định các ẩn số a, b, c trong bài toán tích phân , nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Xác định các ẩn số a, b, c trong bài toán tích phân :
XÁC ĐỊNH CÁC ẨN SỐ A, B, C TRONG BÀI TOÁN TÍCH PHÂN Với những cải tiến đáng kể của chức năng lập bảng (TABLE) w8 khi cho phép đưa phép tính tích phân vào trong các hàm f x g x để lập bảng giá trị. So với các dòng CASIO fx570VN Plus trở về trước thì việc sử dụng chức năng bảng tính trong máy tính CASIO fx-580VN X để xác định các ẩn số trong các bài toán tích phân phức tạp trở nên đơn giản hơn khi chúng ta không phải tính tích phân rồi lưu vào ô nhớ trước khi sử dụng chức năng lập bảng.
Dưới đây là một số bài cụ thể: Bài toán 3.1 Cho 2 2 2 1 1 x x e dx ae be x với a b. Tính 2 3 a b A. 1 2 S B. S 2 C. 5 2 S D. 7 2 S Hướng dẫn giải Ta có: 2 2 2 1 1 x x e dx ae be x suy ra 2 2 1 2 1 x x e dx be x a e Cách 1: Sử dụng chức năng TABLE w8để tìm giá trị a, b thích hợp Nhập vào máy hàm số 2 2 1 2 1 x x e dx xe x f x e (có thể bỏ qua bước nhập g x) Nhập Start End Step 2 2 0.25 Quan sát bảng kết quả ta chọn a b f x x Vậy S a b 2 3 2 Cách 2: Giải hệ phương trình.
Bên cạnh việc sử dụng chức năng bảng tính, chúng ta còn có thể sử dụng hệ phương trình để giải cho bài toán trên Tiếp tục là một cải tiến mới của CASIO fx-580VN so với các dòng CASIO fx-570VN Plus. Ở phiên bản mới này ta có thể nhập tích phân ngay trên các hệ số, điều mà các dòng máy tiền nhiệm chưa làm được. Đáp án A 2 2 2 1 1 1 2 3 2 x x ae be e dx x a b LOẠI (vì x y) Đáp án B 2 2 2 1 1 2 3 2 x x ae be e dx x a b NHẬN Bài toán 3.2: Cho 2 1 2ln 1 ln 2 ln 1 e x b I dx a a b c x x c và b c tối giản.
Tính S a b c A. S 0 B. S 3 C. S 5 D. S 7 Hướng dẫn giải Đặt b d c. Khi đó 2 1 2ln 1 ln 2 (ln 1) e x d a dx x x Sử dụng chức năng TABLE w8để tìm giá trị a, d thích hợp Nhập vào máy hàm số 2 1 2ln 1 ln 2 (ln 1) e x f x x dx x x Nhập Start End Step 5; 5; 1. Quan sát bảng kết quả và dựa vào điều kiện a b c ta được a x f x Suy ra: b c 1 2 Vậy: a b c 5 Đáp án: C Bài toán 3.3 Cho tích phân 2 1 (2 ln) e x x dx ae be c (a b c là số hữu tỉ). Xác định mệnh đề đúng A. Hướng dẫn giải Sử dụng chức năng TABLE w8 kiểm tra các đáp án.
Đáp A: a b c Suy ra 1 2 1 e x x dx b e a e Nhập vào máy hàm số 1 2 dx x e f x e Nhập Start End Step 2; 2; 0.25 Quan sát bảng giá trị ta thấy tất cả các giá trị f x tìm được đều có phần thập phân phức tạp. Do đó ta loại đáp án A Đáp án B: a b c. Suy ra 1 2 1 e x x dx b e a e Nhập vào máy hàm số 1 2 1 e x x dx x e f x e Nhập Start End Step 2; 2; 0.25 Quan sát bảng giá trị ta thấy ta thấy tồn tại x f x 2 0.25 Do đó ta chọn đáp án B Bình luận: Để chọn Bắt đầu (Start), Kết thúc (End) và Bước (Step) thích hợp, chúng ta nên xem xét phân tích kĩ điều kiện của các ẩn số kết hợp với các đáp án trong đề bài.