Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Ứng dụng tích phân để tính thể tích khối tròn xoay

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Ứng dụng tích phân để tính thể tích khối tròn xoay, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Sử dụng máy tính Casio giải nhanh bài toán: Ứng dụng tích phân để tính thể tích khối tròn xoay:
5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH KHỐI TRÒN XOAY Tóm tắt lý thuyết Dạng 1. Cho hình H giới hạn bởi đồ thị của các hàm số y f(x) y g x x a x b quay quanh trục Ox tạo thành vật thể khối tròn xoay có thể tích bằng 2 2 0 b x a V f x g x dx Dạng 2. Cho hình H giới hạn bởi đồ thị của các hàm số x f (y) x g (y) y a b y quay quanh trục Oy tạo thành vật thể khối tròn xoay có thể tích bằng 2 2 0 (y) (y) b y a V f g dy.
Chú ý: Nếu đề bài không có cho hai giả thiết x a x b (hay y a y b) thì trước khi áp dụng công thức V0 x (V0 y) ta phải tìm hai cận của tích phân bằng cách giải phương trình giao điểm f x g x (hoặc f (y) g(y)) Mở rộng: Bước 1: Tìm các giao điểm a, b,c là nghiệm của các phương trình f x h x f x g x và g x h x Bước 2: Áp dụng công thức 2 2 2 2 (g h) b c a b V f x g x dx x x dx Bài toán 5.1 Tính thể tích vật thể khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y sinx trục hoành x 0 và 2 x quanh trục Ox.
A.1 B. 2 C. 2 D. Công thức tính thể tích 2 2 0 V dx (sinx) Sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X để tính tích phân trên Đáp án: D Chú ý: Trước khi thực hiện phép tính ta cần chuyển máy tính về chế độ Radian (xem hướng dần tại) Bài toán 5.2 Cho miền D giới hạn bởi hai đồ thị 2 y 4 x và 2 y x 2. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo nên do D quay quanh trục Ox. C.16 B. 8 3 C. 12 D. Nhận xét: Vì đề bài không cho hai cận của tích phân do đó đầu tiên chúng ta phải tìm hoành độ giao điểm của hai hàm số đã cho Dùng máy tính CASIO fx-580VN X để tìm nghiệm của phương trình: 2 2 4 2 x x.
Công thức: 1 2 2 2 2 1 V x x dx (4) (2) Sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X để tính tích phân trên. Bài toán 5.3 Cho miền D giới hạn bởi hai đồ thị 2 y x 2 y x 4 và y 4. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo nên do D quay quanh trục Oy (như hình) A. 12 B. 2 C. 6 D. 8 Hướng dẫn giải Chuyển đổi hàm số: 2 y x y x và 2 4 2 y y x x Nhận xét ta có đồ thị 2 y x và 2 y x 4 giao nhau tại O. Do đó ta có 2 4 2 0 2 y V y dy Sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X để tính tích phân trên Đáp án: C Nhận xét: Đối với một số biểu thức đơn giản ta có thể khai triển để việc bấm máy trở nên nhanh và dễ dàng hơn.
Bài toán 5.4. Cho miền D giới hạn bởi đồ thị 2 : x 1 C y x và hai đường thẳng y x 3 11 y 2. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo nên do D quay quanh trục Ox Hướng dẫn giải Tìm giao điểm của các đồ thị 2 x x 1 2 1 (vì x 0) 3 11 2 3 x x 2 x x x 1 3 11 2 (vì x 5 0) Công thức tính thể tích: 2 3 2 2 2 1 2 V x x dx. Sử dụng máy tính CASIO fx-580VN X để tính tích phân trên.