Sử dụng chỉ số ADN

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sử dụng chỉ số ADN, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Sử dụng chỉ số ADN:
1. Khái niệm Chỉ SỐ ADN là trình tự lặp lại của một đoạn nuclêôtit không chứa mã di truyền trên ADN, đoạn nuclêôtit này thay đổi theo từng cá thể. Ví dụ : Một trình tự có 17 nuclêôtit, ở cá thể này lặp lại 20 lần tại vị trí số 1, nhưng ở cá thể khác, nó lặp lại 30 lần. Chỉ SỐ ADN có tính chuyên biệt cá thể rất cao, xác suất để chỉ số ADN của 2 người hoàn toàn giống nhau nhỏ hơn 102. Chỉ số ADN có ưu thế hơn hẳn các chỉ tiêu hình thái, sinh lí, sinh hoá thường dùng để xác định sự khác nhau giữa các cá thể. ADN có thể thu được từ các vết máu, chân tóc … Sử dụng kĩ thuật giải trình tự nuclêôtit, người ta xác định được chỉ SỐ ADN của từng cá thể.
2. Các ứng dụng Chỉ số ADN là phương pháp chính xác để xác định cá thể (trong trường hợp bị tai nạn máy bay, hoả hoạn… không còn nguyên xác), mối quan hệ huyết thống (cha con…), để chẩn đoán, phân tích các bệnh di truyền. Chỉ số ADN còn được sử dụng trong khoa học hình sự để xác định tội phạm, tìm ra thủ phạm trong các vụ án.