Số trung bình cộng – số trung vị – mốt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Số trung bình cộng – số trung vị – mốt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Số trung bình cộng – số trung vị – mốt:
SỐ TRUNG BÌNH. SỐ TRUNG VỊ. MỐT. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM, SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (HAY SỐ TRUNG BÌNH): Với mẫu số liệu kích thước N, Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số. Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số ghép lớp. SỞ TRUNG VỊ. Giả sử ta có một mẫu gồm N số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm (hoặc không tăng). Khi đó số trung vị M là: Số đứng giữa 2 nếu N lẻ. Trung bình cộng của hai số đứng giữa (số thứ ” và +1) nếu N chẵn. Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được kí hiệu là M. Chú ý: Số trung bình của mẫu số liệu được dùng làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nếu các số liệu trong mẫu có sự chênh lệch quá lớn thì dùng số trung vị làm đại diện cho các số liệu của mẫu. Nếu quan tâm đến giá trị có tần số lớn nhất thì dùng mốt làm đại diện. Một mẫu số liệu có thể có nhiều mốt.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Cho bảng thống số liệu thống kê điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của 40 học sinh như sau: Số trung vị (M) và mốt (M,) của bảng số liệu thống kê trên là: Theo công thức trung vị đối với N chẵn thì ta có: Số đứng vị trí N là 6 và số đứng vị trí +1 là 6. Vậy số trung vị M = 6. M = 6 do số điểm 6 có tần suất suất hiện nhiều nhất là 18 lần. Câu 2: Bạn An đạt được điểm môn Toán như sau: điểm hệ số. Điểm trung bình môn Toán của An là. Câu 3: Điểm trung bình môn toán của An là Số trung bình của dãy số liệu gần đúng với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Câu 4: Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây: Câu 5: Điểm kiểm tra của 24 học sinh được ghi lại trong bảng sau: Câu 6: Cho bảng phân bố tần số khối lượng 30 quả trứng gà của một rổ trứng gà: Ta thấy N chẵn nên số trung vị là: M = 35135 = 35.
Câu 7: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa (thang điểm 20). Kết quả như sau: Câu 8: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Hóa (thang điểm 20). Kết quả như sau: Câu 9: Ta thấy N = 100 chăn nên số trung vị là: M = 15,5. Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp điểm thi của 32 học sinh trong kì thi Tiếng Anh (thang điểm 100). Câu 10: Để được cấp chứng chỉ A – Anh văn của một trung tâm ngoại ngữ, học viên phải trải qua 6 lần kiểm tra trắc nghiệm, thang điểm mỗi lần kiểm tra là 100 và phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên. Qua 5 lần thi Minh đạt điểm trung bình là 64,5 điểm. Hỏi trong lần kiểm tra cuối cùng Minh phải đạt ít nhất là bao nhiêu điểm để được cấp chứng chỉ?