Số gia của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Số gia của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Số gia của hàm số, hàm phân thức và giới hạn một bên:
BÀI TẬP DẠNG 2: Câu 1. Tính số gia của hàm số y = x2 + 2 tại điểm C = 2 ứng với số gia Ac = 1. A. Ay = 13. B. Ay = 9. C. Ay = 5. D. Ay = 2. Lời giải. Ay = f (xo + Ax) – f (x0) = f (2 + 1) – f (2) = f (3) – f (2) = (32 + 2) – (22 + 2) = 5. Chọn đáp án C. Câu 2. Tính số gia của hàm số y = c + c2 + 1 tại điểm ao ứng với số gia Ax = 1.