Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba, da hàng thịt

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba, da hàng thịt, nhằm giúp các em học tốt chương trình Ngữ Văn 12.

Nội dung bài viết Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba, da hàng thịt:
Lựa chọn lẽ sống: Tiếp tục sống nhờ vào xác hàng thịt, xác cu Tị, trả xác cho anh hàng thịt, xin cho cu Tị được sống lại, còn mình xin được chết, thả hiện tấm lòng vị tha, làm nghĩa cho người khác, Trương Ba được trở về nguyên vẹn như xưa, cu Tị được hồi sinh, cháu gái lại hãnh diện tự hào về ông.
Trương Ba không còn tồn tại nhưng được sống trong tình yêu thương, quan điểm sống của Trương Ba: “Không thể sống bằng mọi giá”.
Tác giả và tác phẩm: Lưu Quang Vũ là người nghệ sĩ đa tài, nhà soạn kịch tài ba, các vở kịch luôn đặt ra nhiều triết lí, lẽ sống sâu sắc.
Bi kịch tha hóa: Độc thoại nội tâm: Trương Ba ôm đầu, vò tóc, bức tai … độc thoại “không … không …”, Trương Ba giọng điệu giận dữ và bực bội, Xác hàng thịt khiêu khích, lúc cứng lúc mềm, Trương Ba khổ sở ôm đầu bịt tai, chập nhận nhập vào thể xác, linh hồn phải đấu tranh cho những đòi hỏi của thể xác để hoàn thiện nhân cách.