Sinh vật trong các đại địa chất

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sinh vật trong các đại địa chất, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Sinh vật trong các đại địa chất:
BẢNG 44. Các đại địa chất và sinh vật tương ứng Tuổi (triệu năm cách đây) Đặc điểm địa chất, khí hậu Sinh vật điển hình Đệ tứ (Thứ tư) Băng hà. Khí hậu lạnh, khô. Xuất hiện loài người. Tân sinh Đệ tam (Thứ ba) Các lục địa gần giống hiện nay. Khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh. Phát sinh các nhóm linh trưởng. Cây có hoa ngự trị. Phân hoá các lớp Thú, Chim, Côn trùng. Krêta (Phấn trắng) Các lục địa bắc liên kết với nhau. Biển thu hẹp. Khí hậu khô. Xuất hiện thực vật có hoa. Tiến hoá động vật có vú. Cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cố. Trung Jura 200 Hình thành 2 lục địa Bắc và Nam. Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự Biến tiến vào lục địa. Khí hậu ấm áp. trị. Phân hoá chim. Triat (Tam điệp) Cây hạt trần ngự trị. Phân hoá bò 250 Lục địa chiếm ưu thế. Khí hậu khô. Cá xương phát triển. Phát sinh thú và chim Pecmi 300 Các lục địa liên kết với nhau. Băng hà. Khí hậu khô lạnh.
Phân hoá bò sát. Phân hoá côn trùng. Tuyệt diệt nhiều động vật biển. Cacbon (Than đá) 360 Đầu kỉ ẩm nóng, về sau trở nên lạnh khô. Dương xỉ phát triển mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện. Lưỡng cư ngự trị. Phát sinh bò sát. Đêvôn 416 Khí hậu lục địa khô hanh, ven Phân hoá cá xương. Phát sinh biến ẩm ướt. Hình thành sa mạc. lưỡng cư, côn trùng. Cổ sinh Silua 444 Hình thành lục địa. Mực nước biến dâng cao. Khí hậu nóng và Cây có mạch và động vật lên cạn. ấm. Ocđôvic 488 Di chuyển lục địa. Băng hà. Mực Phát sinh thực vật. Tảo biển ngự trị. nước biến giảm. Khí hậu khô. Tuyệt diệt nhiều sinh vật. Cambri 542 Phân bố lục địa và đại dương khác xa hiện nay. Khí quyến nhiều CO. Phát sinh các ngành động vật. Phân hoá tảo. Động vật không xương sống thấp ở biển. Tảo. Hoá thạch động vật cổ nhất. Nguyên sinh 2500 Hoá thạch sinh vật nhân thực cổ nhất. Tích luỹ ôxi trong khí quyển Thái cổ Hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất. Trái Đất hình thành.