Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ:
1. Phân đôi Hầu hết vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đội (hình 39.1). Trong quá trình này, mỗi tế bào tăng lên về kích thước, tạo nên thành và màng, tổng hợp mới các enzim và ribôxôm đồng thời nhân đôi ADN. Sau khi tế bào đạt gấp đôi chiều dài (nếu là trực khuẩn) hoặc gấp đôi đường kính (nếu là cầu khuẩn), 1 vách ngăn sẽ phát triển tách 2 ADN giống nhau và tế bào chất thành 2 phần riêng biệt. Cuối cùng thành tế bào được hoàn thiện và Hình 39.1.
Sự phân đôi ở vi khuẩn 2 tế bào con rời nhau ra. 2. Nảy chồi và tạo thành bào tử Xạ khuẩn (nhóm vi khuẩn hình sợi) lại sinh sản bằng cách phân cắt phần đỉnh của sợi khí sinh (sợi sinh trưởng phía trên cơ chất) thành một chuỗi bào tử. Khi phát tán đến một cơ chất thuận lợi, mỗi bào tử sẽ nảy mầm thành một cơ thể mới. Một Số vi khuẩn sống trong nước lại sinh sản nhờ nảy chồi, tế bào mẹ tạo thành một chồi ở cực, chồi lớn dần rồi tách ra thành một vi khuẩn mới.