Sản lượng sinh vật thứ cấp

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Sản lượng sinh vật thứ cấp, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Sản lượng sinh vật thứ cấp:
Sản lượng sinh vật thứ cấp được hình thành bởi các loài sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật. Ở bậc dinh dưỡng càng cao, nhất là ở vật ăn thịt cuối cùng của chuỗi thức ăn, tổng năng lượng của chúng là nhỏ nhất. Bởi vậy, trong chăn nuôi, người ta thường nuôi những loài sử dụng thức ăn là thực vật hoặc gần với nguồn in thực vật như : thỏ, trâu, bò, gà, vịt, ngan, ngông, cá trắm cỏ, trắm đen, chép, mè trắng, mè hoa, cá trôi… để thu được tổng năng lượng tối đa.