Rút gọn biểu thức dạng căn bậc hai của A2

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Rút gọn biểu thức dạng căn bậc hai của A2, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Rút gọn biểu thức dạng căn bậc hai của A2:
Dạng 5. Rút gọn biểu thức dạng √A2 Đưa biểu thức dưới căn về dạng bình phương. √A2 = |A|. 4! 7. Điều kiện xác định của √A là A > 0. BÀI TẬP MẪU b Ví dụ 1. Rút gọn các biểu thức sau 1. p 13 + 4√3 + 2p 7 − 4 √3. 2. ( √10 − √2) · p 3 + √5. L Lời giải. 1. p 13 + 4√3 + 2p 7 − 4 √3 = (1 + 2√3)2 + 2 (2 − √3)2 = 1 + 2√3 + 2(2 − √3) = 5. 2. ( √10− √2)· p 3 + √5 = (√5−1)· p 6 + 2√5 = (√5−1)· ( √5 + 1)2 = (√5−1)(√5+1) = 4.