Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số quy tròn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số quy tròn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số quy tròn:
Quy tròn số. Ước lượng sai số tuyệt đối, sai số tương đối của số quy tròn. Phương pháp: Ví dụ mẫu 1: Biết số 1,414213562 a) Quy tròn số 12 đến hàng phần trăm b) Ước lượng sai số tuyệt đối và sai số tương đối mắc phải khi chọn số quy tròn 12 đến hàng phần trăm Hướng dẫn a) Quy tròn số 2 đến hàng phần trăm là 1,41 b) Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá. Ví dụ mẫu 2: Làm tròn các số sau với độ chính xác cho trước. Lời giải a) Ta có 0, 001 < 0,002 < 0,01 nên hàng cao nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng phần trăm. Do đó ta phải quy tròn số a = 2,235 đến hàng phần trăm suy ra a = 2,24. b) Ta có 100 < 101 < 1000 nên hàng cao nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó là hàng nghìn.