Quang tổng hợp (quang hợp)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Quang tổng hợp (quang hợp), nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Quang tổng hợp (quang hợp):
1. Khái niệm Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu được chuyển hoá và tích luỹ ở dạng năng lượng hoá học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào. CO2 + H2O Ánh sáng [CH2O] + O2 Lục lạp Cacbohiđrat.
2. Sắc tố quang hợp Trong thực vật và tảo thường có ba loại sắc tố : clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam hay tím đỏ) và phicôbilin ở thực vật bậc thấp. Vi khuẩn quang hợp chỉ có clorophyl. Cây xanh quang hợp được là nhờ có các sắc tố quang hợp mà chủ yếu là clorophyl (chất diệp lục) chứa trong các lục lạp của tế bào. Vai trò của diệp lục là hấp thu quang năng.
Nhờ năng lượng đó mà các phản ứng quang hợp diễn ra. Chất diệp lục có khả năng hấp thu ánh sáng có chọn lọc, có khả năng cảm quang và tham gia trực tiếp trong các phản ứng quang hoá. Các sắc tố phụ hấp thu được khoảng 10% – 20% tổng năng lượng do lá cây hấp thu được. Khi cường độ ánh sáng quá cao, các sắc tố phụ có tác dụng bảo vệ chất diệp lục khỏi bị phân huỷ.
Thí nghiệm: Từ năm 1883 nhà khoa học người Đức, Ăngghenman (Enghenman) đã thấy loại vi khuẩn hiếu khí Pseudomonas tập trung nhiều ở miền ánh sáng đỏ và xanh tím của quang phổ là vùng thoát nhiều Ôxi lúc chiếu sáng qua lăng kính vào tảo Cladophora và tảo Spirogyra.