Quá trình vận chuyển nước ở thân

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Quá trình vận chuyển nước ở thân, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Quá trình vận chuyển nước ở thân:
1. Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân Nước và các chất khoáng hoà tan trong nước được vận chuyển theo một chiều từ rễ lên lá. Chiều dài của cột nước phụ thuộc vào chiều dài của thân cây. 2. Con đường vận chuyển nước ở thân Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên lá. Tuy nhiên, nước cũng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây hoặc vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại (xem hình 1.5).
Tế bào nguồn Đường H2O và các chất khoáng hoà tan Mạch gỗ vận chuyển nước Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ Tế bào chứa Đường Hình 1.5. Con đường vận chuyển nước, chất khoáng và chất hữu cơ 3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân Quá trình vận chuyển nước ở thân thực hiện được do sự phối hợp giữa : – Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước) là lực đóng vai trò chính (sẽ học ở bài 2). – Lực đẩy của rễ (do quá trình hấp thụ nước). – Lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn tạo thành dòng nước liên tục).