Phương trình tích

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương trình tích, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phương trình tích:
Phương trình tích. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Giải phương trình (x – 4x + 3)(x – 2) = 0. Hướng dẫn giải: Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm. Ví dụ 2. Giải phương trình (x – 2) = x – 4. Hướng dẫn giải: Điều kiện xác định của phương trình 2x + 7 > 0. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = 1, x = 2. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho phương trình x = mx – 4x = 0. Tìm m để có đúng hai nghiệm. Để phương trình có đúng hai nghiệm thì m = 2. Câu 2. Phương trình x – 5x + 8x –10x + 4 = 0 có bao nhiêu nghiệm nguyên?
Câu 3. Phương trình không có nghiệm nguyên. Phương trình x + 4x -5 = 0 có bao nhiêu nghiệm thực? Phương trình P(x – 1)(x + 5) = 0. Vậy phương trình có 2 nghiệm thực. Phương trình (x – 6x) = x – 6x có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? Câu 5. Phương trình (x + 5x + 4) = 0 có bao nhiêu nghiệm? Điều kiện xác định của phương trình là x2 – 3. Phương trình tương đương với x = -3. Câu 6. Số nghiệm của phương trình: (x – 4 – 1)(x – 7x + 6) = 0 là Điều kiện xác định của phương trình x > 4.