Phương trình logarit cơ bản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương trình logarit cơ bản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Phương trình logarit cơ bản:
Phương pháp giải. Phương trình loga = b. Với a > 0 và a khác 1, luôn có nghiệm duy nhất c = a với mọi b. Ví dụ: Giải các phương trình sau. Ta có log (3x – 5) = 48. Vậy tập nghiệm của phương trình S = {3}. Phương trình đã cho tương đương với. Tìm x thỏa mãn đẳng thức logy = 3.