Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối:
Phương trình chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Giải phương trình 3x – 2 = 2x – 1. Ví dụ 2. Giải phương trình 2x – 3x – 2 = x + 2. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Phương trình x – 2 = 3x – 1 có tổng các nghiệm là A. -B. -C. Vậy tổng các nghiệm là x – 2 = 1 – 3x. Câu 2. Phương trình x + 2x – 8 = x – 2 có bao nhiêu nghiệm? Phương trình x + 2x – 3 = x + 5 có tổng các nghiệm nguyên là -2. Vậy tổng các nghiệm nguyên là T = -1. Tập nghiệm của phương trình: x – 2 = 3x – 5 là tập hợp nào sau đây? Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho. Câu 6. Tổng nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình x + 1 + 3x = 4 – 2x là tổng nghiệm lớn nhất và bé nhất bằng 0. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình x + 2 = 2x – 2.