Phương trình chứa ẩn ở mẫu

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương trình chứa ẩn ở mẫu, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Giải phương trình 2x + x – 1. Điều kiện x + 1. Khi đó phương trình hỏa mãn điều kiện. Ví dụ 2. Giải phương trình: x – 3. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Gọi n là các số các giá trị của tham số m để phương trình: x – 2 nghiệm duy nhất. Khi đó n là điều kiện: x + 2. Phương trình có nghiệm duy nhất khi xảy ra hai trường hợp: TH1: tử thức có đúng một nghiệm thỏa điều kiện, suy ra -m + 2 = 0 + m = 2. TH 2: tử thức có hai nghiệm và một nghiệm x = 2, suy ra 2m + 2 = 0 + m = -1. Câu 2. Tìm phương trình tương đương với điều kiện ở trên, đối chiếu điều kiện, phương trình (1) có nghiệm x = -1. Xét phương trình: x = -3. Xét phương trình x + y2 + x = 1.