Phương sai và độ lệch chuẩn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phương sai và độ lệch chuẩn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Phương sai và độ lệch chuẩn:
PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM. PHƯƠNG SAI. Để đo mức độ chênh lệch (độ phân tán) giữa các giá trị của mẫu số liệu so với số trung bình ta dùng phương sai s và độ lệch chuẩn s = s. Với mẫu số liệu kích thước N là {1, 2, 3}. Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số. Với mẫu số liệu được cho bởi bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp: f là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ I. ĐỘ LỆCH CHUẨN Chú ý: Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì độ phân tán (so với số trung bình của các số liệu thống kê càng lớn.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Nếu đơn vị của số liệu là kg thì đơn vị của phương sai là? Theo định nghĩa phương sai: Giả sử ta có một mẫu số liệu kích thước N là {x, xx}. Phương sai của mẫu số liệu này, kí hiệu là s, được tính bởi công thức. Do đó nếu đơn vị của mẫu là kg thì đơn vị của phương sai là kg. Câu 2: Cho bảng phân bố tần số ghép lớp: Các lớp giá trị và giá trị trung tâm ta loại A B C. Do đó ta chọn D. Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau: Độ lệch chuẩn là gì?
​Câu 4: Số học sinh. Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn. Điều tra về một khối 10 ta có kết quả như sau: Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là? Ta gọi trung điểm của x = 157 giá trị đại diện của nhóm thứ 4. Câu 5: Cho dãy số liệu thống kê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Độ lệch chuẩn của dãy số liệu thống kê gần bằng? Tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu người ta gọi là? Câu 7: Tần số là tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu. Cho dãy số liệu thống kê 10, 8, 6, 2, 4. Độ lệch chuẩn của mẫu là? Câu 9: Chọn C. Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất 100 học sinh tham dự giải toán (thang điểm là). Kết quả được cho trong bảng sau: Trung bình cộng của bảng số liệu trên là?