Phương pháp giải toán về dao động điều hòa của con lắc lò xo

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phương pháp giải toán về dao động điều hòa của con lắc lò xo, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Phương pháp giải toán về dao động điều hòa của con lắc lò xo:
CHỦ ĐỀ 1. Liên hệ giữa lực tác dụng, độ giãn và độ cứng của lò xo: 1.Cho biết lực kéo F, độ cứng k: tìm độ giãn ∆l0, tìm l. 2.Cắt lò xo thành n phần bằng nhau (hoặc hai phần không bằng nhau): tìm độ cứng của mỗi phần? CHỦ ĐỀ 2.Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo. CHỦ ĐỀ 3.Chứng minh một hệ cơ học dao động điều hòa: Cách 1: Phương pháp động lực học. Cách 2: Phương pháp định luật bảo toàn năng lượng.
CHỦ ĐỀ 4.Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để tìm vận tốc. CHỦ ĐỀ 5.Tìm biểu thức động năng và thế năng theo thời gian. CHỦ ĐỀ 6.Tìm lực tác dụng cực đại và cực tiểu của lò xo lên giá treo hay giá đở: 1.Trường hợp lò xo nằm ngang. 2.Trường hợp lò xo treo thẳng đứng.
CHỦ ĐỀ 7. Hệ hai lò xo ghép nối tiếp: tìm độ cứng khệ, từ đó suy ra chu kỳ T. CHỦ ĐỀ 8.Hệ hai lò xo ghép song song: tìm độ cứng khệ, từ đó suy ra chu kỳ T. CHỦ ĐỀ 9.Hệ hai lò xo ghép xung đối: tìm độ cứng khệ, từ đó suy ra chu kỳ T. CHỦ ĐỀ 10.Con lắc liên kết với ròng rọc( không khối lượng): chứng minh rằng hệ dao động điều hòa, từ đó suy ra chu kỳ T: Dạng 1. Hòn bi nối với lò xo bằng dây nhẹ vắt qua ròng rọc. Dạng 2.Hòn bi nối với ròng rọc di động, hòn bi nối vào dây vắt qua ròng rọc. Dạng 3.Lò xo nối vào trục ròng rọc di động, hòn bi nối vào hai lò xo nhờ dây vắt qua ròng rọc:
CHỦ ĐỀ 11. Lực hồi phục gây ra dao động điều hòa không phải là lực đàn hồi như: lực đẩy Acximet, lực ma sát, áp lực thủy tỉnh, áp lực của chất khí … chứng minh hệ dao động điều hòa: Dạng 1. F là lực đẩy Acximet. Dạng 2. F là lực ma sát. Dạng 3.Áp lực thủy tỉnh. Dạng 4. F là lực của chất khí.