Phép chia số phức đơn giản

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Phép chia số phức đơn giản, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Phép chia số phức đơn giản:
Phương pháp giải. Cho hai số phức z = a + b, z = c + d trong đó 8240. Khi đó thương của phép chia z1 cho z2 được xác định như sau: a + bi (a + bi)(c – di)(ac + bd) – (ad + bc)i. Ví dụ 1. Tìm nghịch đảo của số phức z = 2 – 3i. Lời giải. Ta có 2 + 3i – 3i = 22 + (-3)z = 13.
Ví dụ 2. Thực hiện phép chia 2 + i cho 1 + 2i. Ví dụ 3. Thực hiện phép chia. Ví dụ 4. Tìm số phức z thỏa mãn (2 – 1)x = 4 + 3i.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Tìm nghịch đảo – của số phức z biết: z = 2 – 4i. Bài 2. Thực hiện phép chia sau: 2 – 5i. Bài 3. Tìm số phức z thỏa mãn: iz = 1 + i.