Phát triển không qua biến thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Phát triển không qua biến thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 11.

Nội dung bài viết Phát triển không qua biến thái:
Phát triển không qua biến thái có ở một số động vật không xương sống (ĐVKXS) và đa số ĐVCXS (cá, chim, bò sát, động vật có vú và con người), là quá trình phát triển trong đó con non mới nở ra (hoặc đẻ ra) đã có cấu tạo giống con trưởng thành, ví dụ : gà con mới nở ra đã có cấu tạo giống gà trưởng thành.