Phân tích biểu thức chứa căn thành nhân tử

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 9 bài viết Phân tích biểu thức chứa căn thành nhân tử, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 9.

Nội dung bài viết Phân tích biểu thức chứa căn thành nhân tử:
Dạng 9. Phân tích biểu thức chứa căn thành nhân tử Phương pháp giải Kết hợp các hằng đẳng thức đáng nhớ và các quy tắc khai phương và nhân các căn bậc hai. ccc BÀI TẬP MẪU ccc b Ví dụ 1. Phân tích các biểu thức sau thành nhân tử 1. A = √x 2 − 16 + √x 2 − 4x với x > 4; 2. B = √x 3 − 8 + p x(x + 2) + 4 với x > 2; 3. C = √4x 2 + 4x + 1 − √4x 2 + 4x với x > 0. Lời giải. 1. A = √x 2 − 16 + √x 2 − 4x = √x − 4 · √x + 4 + √x · √x − 4 = √x − 4 √x + 4 + √x . 2. B = √x 3 − 8 + x(x + 2) + 4 = √x − 2 · √x 2 + 2x + 4 + √x 2 + 2x + 4 = √x 2 + 2x + 4 √x − 2 + 1.