Phân bào ở tế bào nhân sơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Phân bào ở tế bào nhân sơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 10.

Nội dung bài viết Phân bào ở tế bào nhân sơ:
Phân đôi là hình thức phân bào ở tế bào nhân sơ. Phân đôi là hình thức sinh sản vô tính vi khuẩn. Phân bào không tơ có thể diễn ra theo một số cách, trong đó phổ biến nhất là cách phân đội (tạo vách ngăn ở giữa chia tế bào mẹ thành hai tế bào con). Hình 28.2. Phân bào ở vi khuẩn.