Nơi ở và ổ sinh thái

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Nơi ở và ổ sinh thái, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Nơi ở và ổ sinh thái:
Nơi ở là địa điểm cư trú của các loài, còn ổ sinh thái chỉ ra một không gian sinh thái được Loài C Loài D hình thành bởi tổ hợp các giới hạn sinh thái (hay không gian đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái quy định sự tồn tại và phát triển ổn định lâu dài của loài. Loài A là Sự trùng lặp Ổ sinh thái của các loài là nguyên 2 nhân gây ra cạnh tranh giữa chúng (hình 47.2). Ở đây, chỉ ra loài A và B có Ổ sinh thái giao nhau. Loài B còn loài C và D có ổ sinh thái không giao nhau. Như vậy, loài A và B cạnh tranh với nhau, loài C Hình 47.2. Các vòng biểu và D không cạnh tranh với nhau. Khi phần giao diễn ổ sinh thái của loài C và D không giao nhau (1) ; Loài nhau càng lớn, sự cạnh tranh càng khốc liệt, dẫn A và B CÓ ố sinh thái giao đến cạnh tranh loại trừ, tức là loài thua cuộc hoặc nhau, các mũi tên chỉ huớng bị tiêu diệt hoặc phải dời đi nơi khác. Do đó, các phân hoá sinh thái của loài gần nhau về nguồn gốc, khi sống trong một loài A và B, tránh cạnh tranh sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái để tránh cạnh tranh.
Tán cây là nơi ở của một số loài chim nhưng mỗi loài kiếm sẻ đầu đỏ nguồn thức ăn riêng do sự khác nhau về kích thước mỏ và cách khai thác nguồn thức ăn đó, tức Chim đớp ruồi là chúng có ổ sinh thái dinh dưỡng riêng, không cạnh tranh với nhau (hình 47.3). Do vậy, Chim gõ kiến nơi ở có thể chứa nhiều ổ sinh thái đặc trưng cho từng loài. Song nếu số lượng các loài quá Sẻ ấp lò đông, không gian trở nên chật hẹp thì chúng lại cạnh tranh với Hình 4.3. Sự phân chia nơi ở và ổ sinh thái của các nhau về nơi ở loài sẻ trên tán cây rừng lá rụng ôn đới (2).