Những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế để thiết lập trạng thái cân bằng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế để thiết lập trạng thái cân bằng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Sinh học 12.

Nội dung bài viết Những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế để thiết lập trạng thái cân bằng:
Trong quá trình diễn thế, các yếu tố cấu trúc, những mối quan hệ giữa các loài trong quần xã và giữa quần xã với môi trường đều thay đổi, trước hết là sự thay đổi của các mối quan hệ con mồi – vật ăn thịt và mối quan hệ cạnh tranh, chung sống giữa các loài. Nhờ đó, quần xã thiết lập trạng thái cân bằng, tồn tại và phát triển một cách ổn định theo thời gian. Những hướng biến đổi quan trọng là : – Sinh khối (hay khối lượng tức thời) và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh (PN- sản lượng được tích luỹ trong mô thực vật, làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng) giảm. – Hô hấp của quần xã tăng, tỉ lệ giữa sản xuất và phân giải vật chất trong quần xã tiến dần đến 1. – Tính đa dạng về loài tăng, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài lại giảm và quan hệ sinh học giữa các loài trở nên căng thẳng. – Lưới thức ăn trở nên phức tạp, chuỗi thức ăn mùn bã hữu cơ ngày càng trở nên quan trọng. Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên. – Khả năng tích luỹ các chất dinh dưỡng trong quần xã ngày một tăng và quần xã sử dụng năng lượng ngày một hoàn hảo.