Nhận dạng tam giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Nhận dạng tam giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Nhận dạng tam giác:
Nhận dạng tam giác. Phương pháp giải. Sử dụng định lí côsin; sin; công thức đường trung tuyến; công thức tính diện tích tam giác để biến đổi giả thiết về hệ thức liên hệ cạnh (hoặc góc) từ đó suy ra dạng của tam giác. Các ví dụ. Ví dụ 1: Cho tam giác ABC thoả mãn sinC = 2 sin B cos A. Chứng minh minh rằng tam giác ABC cân. Áp dụng định lí côsin và sin ta có: sin C = 2 sin B cos A = 2.7. Suy ra tam giác ABC cân tại đỉnh C. Ví dụ 2: Cho tam giác ABC thoả mãn sin A. Chứng minh rằng tam giác ABC. Ví dụ 3: Nhận dạng tam giác ABC trong các trường hợp.