Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến:
Dạng 1: Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến. Phương pháp: Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. [Một câu khẳng định đúng được gọi là một mệnh đề đúng, một câu khẳng định sai được gọi là mệnh đề sai. Câu hỏi, câu cảm thán hoặc câu chưa xác định được tính đúng sai thì không phải là mệnh đề. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ: Các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề? Nếu là mệnh đề hãy cho biết mệnh đề đó đúng hay sai. (1) Ở đây đẹp quá! (2) Phương trình c – 3x + 1 = 0 vô nghiệm, (3) 16 không là số nguyên tố, (4) Hai phương trình c – 4x + 3 = 0 và c – c + 3 + 1 = 0 có nghiệm chung, (5) Số 7 có lớn hơn 3 hay không? (6) Italia vô địch Worldcup 2006 (7), Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng có diện tích bằng nhau. Lời giải Câu (1) và (5) không là mệnh đề (vì là câu cảm thán, câu hỏi). Các câu (3), (4), (6) là những mệnh đề đúng. Câu (2) và (7) là những mệnh đề sai.
Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá! B. Bạn có đi học không? C. Đề thi môn Toán khó quá! D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Hướng dẫn giải Chọn D. Phát biểu ở A, B, C là câu cảm và câu hỏi nên không là mệnh đề. Câu 3. Cho các phát biểu sau đây: 1. “17 là số nguyên tố” 2. “Tam giác vuông có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền” 3. “Các em C14 hãy cố gắng học tập thật tốt nhé! 4. “Mọi hình chữ nhật đều nội tiếp được đường tròn”. Hỏi có bao nhiêu phát biểu là một đề?
Câu 5. Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? A. T có phải là một số vô tỷ không?. B. 2 + 2 = 5. C. V2 là một số hữu tỷ. Câu 6. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? A. Buồn ngủ quá! B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. C. 8 là số chính phương. D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma. Lời giải. Chọn A. Câu cảm thán không phải là mệnh đề