Nguyên hàm đổi biến số loại 2

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Nguyên hàm đổi biến số loại 2, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Nguyên hàm đổi biến số loại 2:
Phương pháp giải. Khi gặp bài toán nguyên hàm ta thực hiện các bước giải như sau: Bước 1: Đặt t = t(c). (hoặc đặt t = at(x) + b tuỳ theo vào bài cụ thể ). Bước 2: Lấy vi phân của t theo T, cụ thể dt = t(c)dr. Bước 3: thay cả t = f(x) lẫn dt = tdc vào f. Bước 4: Giải nguyên hàm mới f(t)dt được kết quả F(t) theo t, sau đó thay biểu thức t = t(x) vào kết quả F(t) đó để tìm được nguyên hàm theo biến x. Một số dấu hiện nhận dạng nguyên hàm đổi biến số loại 2.
Dạng tích phân: Nhận dạng biểu thức cần đặt t. Biểu thức cần đặt t là mẫu thức t(r). Biểu thức cần đặt t là phần số mũ của e. Biểu thức cần đặt t là biểu thức chứa trong dấu ngoặc. Đặt căn thức có trong dấu tích phân. Đặt biểu thức chứa x nếu có dx kèm theo. Tìm họ nguyên hàm của hàm số f(z). Xét họ nguyên hàm I. Lời giải thu gọn.