Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại:
Mệnh đề với kí hiệu với mọi, tồn tại: Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Tìm mệnh đề sai. Câu 2: Vậy mệnh đề B sai Mệnh đề nào sau đây đúng? Câu 3. Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? Hướng dẫn giải: Chọn A. Ta có IR và 0° = 0 nên mệnh đề V thuộc IR: x > 0 là mệnh đề sai. Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Xét đáp án A. Khi n = 3 thì giá trị 1 : 1 nên đáp án A đúng. Xét đáp án B. Khi n = 2k, k không chia hết cho 4, k thuộc N. Khi n = 2k + 1, không chia hết cho 4, k thuộc N. Xét đáp án C. Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên đáp án C đúng. Xét đáp án D. Phương trình 2x – 8 nên đáp án D đúng.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?. Câu 7. A sai vì với x = 1 thì (x – 1) = x – 1. B sai vì khi x = -4 3. C sai vì nếu n = 2k (k + N) thì n + 1 = 4k + số này không chia hết cho 4. D Nếu n = 2k1 (k thuộc N) thì n + 1 = 4k + 4k + 2 số này cũng không chia hết cho 4. D đúng vì Nếu n = 3k (k + N) thì n + 1 = 9k + 1 số này không chia hết cho 3. D Nếu n = 3k + 1 (k + N*) lim thì n + 1 = 9k + 6k + 2 số này không chia hết cho 3.