Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng:
Phương pháp giải. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm của AB và có vectơ pháp tuyến m = AB. Ví dụ 15. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 1; 1) và B (2; -1; -1). Gọi I là trung điểm của AB, khi đó MI = YB. Mặt khác ta có AB = (0; 22; -2). Vậy phẳng phẳng trung trực đi qua điểm A(2; 0; 0) và có vectơ pháp tuyến i = AB = (0; -2; -2) nên có phương trình là (x – 2) – 2.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN. Bài 2. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1; -1; -4) và B(2; 0; 5). Ta có trung điểm của đoạn AB là I và AB = (1; 1; 9). Bài 21. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2; 3; -4) và B(4; -1; 0). Ta có trung điểm của đoạn AB là I (3; 1; -2) và AB = (2; -4; 4). Vậy phương trình cần tìm là 2(x – 3).